Surface Grinding Machine
Manufacturer
KURODA
Model
GS-64PF Ⅱ
Model year
2017
Quantity
Working area (maximum)
X:600
Y:400
Z:400